hemingway

bar

coffee, rum

tropical cocktails

Nitra bar

nočný život

miešané nápoje

najlepši bar v meste

Hemingway bar je spä?, po cca 2 rokoch sme sa rozhodli pre vrátenie pôvodného názvu Hemingway bar, uplynuli dôvody mena Ernesto a vraciame sa spä? k tomu, na ?om 5 rokov pracujeme. Sme dritelia licencie Hemingway, ktorú kadoro?ne obnovujeme u dedi?ov Ernesta Hemingway-a v New York.  Hlavný dôvod zmeny na ernesto, bola nevyhovujúca zmluva s dodávate?mi a dokáza?, e na názve nezáleí. Sme spä? Hemingway bar!