hemingway

bar

coffee, rum

tropical cocktails

Nitra bar

nočný život

miešané nápoje

najlepši bar v meste

Váení návštevníci, od dnešného d?a bude Váš Ernesto Hemingway bar kadú nede?u zatvorený. ?akujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás v iné dni. Váš tím Hemingway.