hemingway

bar

coffee, rum

tropical cocktails

Nitra bar

nočný život

miešané nápoje

najlepši bar v meste

Váení zákazníci,

 

po dohode s dedi?mi Ernesta Hemingwaya o dodaní podkladov pre rekonštrukciu baru, pripravujeme malú galériu Ernesta Hemingwaya aj vzh?adom na to, e sme jediní dritelia licencie Hemingway na Slovenku.

 

Ako u bolo spomenuté, na galériu by sa mala postupne premeni? jedna z miestností v našom bare. Veríme, e Vám táto zmena priblíi ivot legendárneho spisovate?a a uvedie vás tým do skuto?nej atmosféry ivota na Kube.