hemingway

bar

coffee, rum

tropical cocktails

Nitra bar

nočný život

miešané nápoje

najlepši bar v meste

Váení zákazníci,

 

ur?ite ste zaregistrovali zmenu názvu Vášho oblúbeného baru a mnohí sa pýtate pre?o? K zmene názvu, aj ke? ja hovorím o úprave názvu nie zmene, pretoe celý názov baru znie Ernesto Hemingway bar, nás viedlo hne? nieko?ko dôvodov. Jeden a ten najhlavnejší je, e sme rozšírili ponuku rumov a iných destilátov a dnes u nás na bare nájdete viac ako 240 destilátov.

 

Druhý, ktorý tie nie je zanedbate?ný je ten, e sme zmenili i rum, ktorý pouívame do našich drinkov. Áno, správne ste postrehli, e z rúk našich barmanov sa vytratilo Bacardi a nahradila ho Havana 3 a?os, ktorá prináša našim drinkov ešte vä?šiu kubánsku atmosféru, pretoe sa priváa priamo z Kuby.

 

A ke?e tieto zmeny sú pre nás výrazné, chceli sme na to upozorni? všetkých zákazníkov a myslím, e sa nám to i podarilo.