hemingway

bar

coffee, rum

tropical cocktails

Nitra bar

nočný život

miešané nápoje

najlepši bar v meste

Novinky Novinky (Zobraziť najnovšie)

Hemingway bar je sp?

Hemingway bar je spä?, po cca 2 rokoch sme sa rozhodli pre vrátenie pôvodného názvu Hemingway bar, uplynuli dôvody mena Ernesto a vraciame sa spä? k tomu, na ?om 5 rokov pracujeme. Sme dritelia licencie Hemingway, ktorú kadoro?ne obnovujeme u dedi?ov Ernesta Hemingway-a v New York.  Hlavný dôvod zmeny na ernesto, bola nevyhovujúca zmluva s dodávate?mi a dokáza?, e na názve nezáleí. Sme spä? Hemingway bar!

Pridané 10.02.2015

Kad nede?u zatvoren

Váení návštevníci, od dnešného d?a bude Váš Ernesto Hemingway bar kadú nede?u zatvorený. ?akujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás v iné dni. Váš tím Hemingway.

Pridané 23.04.2013

Pripravujeme pre vs

Váení zákazníci,   po dohode s dedi?mi Ernesta Hemingwaya o dodaní podkladov pre rekonštrukciu baru, pripravujeme malú galériu Ernesta Hemingwaya aj vzh?adom na to, e sme jediní dritelia licencie Hemingway na Slovenku.   Ako u bolo spomenuté, na galériu by sa mala postupne premeni? jedna z miestností v našom bare. Veríme, e Vám táto zmena priblíi ivot legendárneho spisovate?a a uvedie vás tým do skuto?nej atmosféry ivota na Kube.

Pridané 27.08.2012

Hemingway bar, po novom Ernesto bar

Váení zákazníci,   ur?ite ste zaregistrovali zmenu názvu Vášho oblúbeného baru a mnohí sa pýtate pre?o? K zmene názvu, aj ke? ja hovorím o úprave názvu nie zmene, pretoe celý názov baru znie Ernesto Hemingway bar, nás viedlo hne? nieko?ko dôvodov. Jeden a ten najhlavnejší je, e sme rozšírili ponuku rumov a iných destilátov a dnes u nás na bare nájdete viac ako 240 destilátov.   Druhý, ktorý ...

Pridané 27.08.2012