hemingway

bar

coffee, rum

tropical cocktails

Nitra bar

nočný život

miešané nápoje

najlepši bar v meste

Ernesto bar je jednym z predajných miest hygienicky baleného ?adu ur?eného na potravinárske ú?ely. 

Predajná cena 5kg ?adu je 3,30 € a je pre vás k dispozícií po?as otváracích hodín baru. 

V prípade záujmu o va?šie mnostvo ( nad 25 kg ) nás kontaktujte na ?ísle pre ?ad 0948 423 325 alebo e-mailom: ice@hemingwaybar.sk